İNGİLİZCE

3 yaştan başlayarak her yaşa uygun müfredatı ve belli bir yıl sonu hedef uygulaması yapılır. derslerimizdeki amaç çocuğun daha erken yaşlarda yabancı bir dile ilk adımlarını atarken onu sevmelerine aşinalık kazanmalarıdır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Çocuğumuzun Ahlaki ve Kültürel değerlerini öğrenerek yetişmesi için onlara uygun bir müfredat hazırlanır.

FOLKLOR


Folklorun en büyük önemi; Geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu dansların hikayelerini çocuklarımıza öğretip geleceğe kendi kültürünü bilen bir nesil yetiştirmektedir.Branş öğretmenimiz gözetiminde haftada bir gün folklor dersi yapılmaktadır.

JİMNASTİK

Branş öğretmenimizin gözetiminde haftada bir gün yaşlarına uygun bedensel jimnastik hareketleri yapılmaktadır.

DRAMA

Yaptığımız Drama etkinliklerinde çocukların duygularını tanıma ve idare etme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

MÜZİK

Orf metoduyla gerçekleştirdiğimiz müzik çalışmalarımız, çocuklarımızın temel müzik eğitiminde kullandığımız metottur.

SATRANÇ

Çocuklarımız satranç öğretmenimiz gözetiminde eğitim alırlar. Taşları tanımaları ve hamleleri öğrenmeleri ile başlayan, düşünerek hareket etmeyi geliştiren aktivitelerdir.

AKIL OYUNLARI

Çocuklarımız öğretmenimiz gözetiminde eğitim alırlar.Akıl oyunları ile yalın ders aynı zamanda oyun faaliyetleri de içerdiğinden öğrencinin en sağlıklı bir şekilde gözlemlenebileceği bir imkan oluşacaktır.Öğrencilerdeki paylaşma, merhamet, mantık, yürütebilme,yenilgiyi kabullenebilme,becerileri gibi pek çok özelliği dikkatli bakışlarla öğretmenler tarafından fark edilebilecektir.

TRAFİK EĞİTİMİ

Trafik dersleri çocukların yaş dönemlerine göre ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kasetleri, belgesel, filmler, video vb. izleyerek öğrenirler.

FEN DOĞA EĞİTİMİ

Çocukların öğrendiklerini birebir uygulayarak pekiştirmesini sağlayan deneyimlerimiz haftada 1 veya 2 gün yapılmaktadır.Hayatta bir çok şey fen ve doğa eğitiminin bir parçasıdır.Gözlemler sosyal aktiviteler vs.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Serbest Boyama, resim kesme, yırtma, yapıştırma, origami, şeker boyası, parmak boyası gibi çocuklarımızın el becerilerini ve görsel algısını geliştirici etkinliklerin yapılması...Artık materyallerle özgür çalışmalar yaparak üreticilerinin geliştirilmesi sağlanır. Ayrıca ayda bir çocuklarımıza Ebru Dersi verilmektedir.

DİKSİYON TELAFFUZ

Sınıf öğretmenimizin verdiği kelimeleri doğru telaffuz etme ve güzel konuşmayı içeren, yaşlarına uygun müfredatta yapılan çok faydasını gördüğümüz güzel bir çalışmadır.

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ

Her haftada değişen konularımız mesela bitkiler, meslekler, sosyal yaşam vs. konularla ilgili kaynaklar çocuklarımıza sunulur.Ayrıca konuyla ilgili hikayeler, tekerleme, parmak oyunları, şarkılar, şiirler ve bilmeceler öğretilir.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Mutfak etkinliğimiz ile çocuklarımız; araçları tanıma ve kullanma, çeşitli çalışma yöntem ve teknikleri, keşifler, icatlar, daha önce bilmediği tatları tatma, yemekten hoşlanmadığı besinleri arkadaşları yediği için yeme, kendi ihtiyaçlarını yeri geldiğinde tek başına karşılama, besinlerdeki değişikliklerin farkına varma, tatları öğrenme vb. becerileri kazanırlar.