Kültür & Sanat Etkinlikleri

Kültür & Sanat Etkinlikleri

Okul içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleri sayesinde çocuklarımızda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çok yönlü gelişimden söz etmek mümkün... Kişisel becerilerin artması, kişiler arası ilişkileri yönetme, kendini tanıma, uyumluluk, estetik algının gelişmesi gibi sayısız kazanmalar elde eden çocuklarımız, bu sayede ileri yaşamlarında olumlu kişilik ortaya koyacakları verileri elde edeceklerdir.