İngilizce

İngilizce

3 yaştan başlayarak her yaşa uygun müfredatı ve belli bir yıl sonu hedef uygulaması yapılır. Derslerimizdeki amaç çocuğun daha erken yaşlarda yabancı bir dile ilk adımlarını atarken onu sevmelerine aşinalık kazanmalarıdır.