Folklor

Folklor

Folklorun en büyük önemi; Geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu dansların hikayelerini çocuklarımıza öğretip geleceğe kendi kültürünü bilen bir nesil yetiştirmektedir. Branş öğretmenimiz gözetiminde haftada bir gün folklor dersi yapılmaktadır.