-Montessori
-Highscope
-Gems
-Scamber ve Akıl Haritası
-Okuma-yazma Çalışmaları
-Anadili Etkinlikleri
Bu uygulamalar oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleriyle verilmektedir.

-Serbest çizgi çalışmaları
-Çizgi üzerinde yürüme
-Bedeni kullanarak çizgi oluşturma
-Farklı zeminlerde parmak takibi
-Kalem tutma becerilerini destekleme
-Düzenli çizgi çalışmaları gibi zenginleştirilmiş etkinliklerden oluşmaktadır.

Öğretmenlerimiz ve okulumuzun psikoloğu ile birlikte özenle hazırlanan, aylık programlarımızla her ay velilerimiz ile paylaşmaktayız.